SOMPirineu és un portal informatiu i de recursos per a professionals de diversos sectors econòmics o temàtics que l ’IDAPA impulsa i als quals dona suport.

Notícies

HISTÒRIES I CAMINS

PASSEIG LITERARI PELS CAMINS PIRINENCS

Publicacions