Agent

Unitat o departament: Departament de Turisme

Contacte


Persona de contacte:
Sílvia Coll Vila
Tècnica

Adreça
Plaça de l'Ajuntament, 1
25515 – La Torre de Capdella
Comarca:
Pallars Jussà
Tel.
973663001 |
e-mail

web
http://www.vallfosca.net

XARXES SOCIALS

Facebook:
Twitter:http://www.twitter.com/visitvallfosca
Linkedin:
Skype:

Informació professional

Tipus d’agent:
Agent públic de suport
(Unitat de l’Administració Pública (estatal, autonòmica o local))

Productes i serveis


Àmbits d’actuació

Àmbit territorial d’actuació:
Supracomarcal

Àmbit de suport
Promoció dels sectors

Sector o sectors als que dóna suport:
– Senderisme
- Turisme cultural

Col·laboració

Interessos de col·laboració
- Participar activament en una taula de treball públic-privada
- Intercanviar idees, experiències i bones pràctiques amb altres professionals
- Participar conjuntament en accions de promoció (fires, press trips, etc.)

Mapa de situació