Agent

Unitat o departament: Turisme

Contacte


Persona de contacte:
Eduard Correa
Director

Adreça
Pl. del Rec, 5
17520 – Puigcerdà
Comarca:
Cerdanya
Tel.
972140665 |
e-mail

web
http://www.cerdanya.org

XARXES SOCIALS

Facebook:
Twitter:
Linkedin:
Skype:

Informació professional

Tipus d’agent:
Agent públic de suport
(Unitat de l’Administració Pública (estatal, autonòmica o local))

Productes i serveis

(Cap servei o producte associat)

Àmbits d’actuació

Àmbit territorial d’actuació:
Comarcal

Àmbit de suport
Promoció dels sectors

Sector o sectors als que dóna suport:
– Senderisme
- Ecoturisme
- Turisme rural
- Turisme cultural

Col·laboració

Interessos de col·laboració
- Participar activament en una taula de treball públic-privada
- Participar conjuntament en accions de promoció (fires, press trips, etc.)
- Intercanviar expertesa, temps i altres recursos amb altres professionals (Banc de temps professional)

Mapa de situació