Agent

Unitat o departament: Àrea de Turisme

Contacte


Persona de contacte:
Ramon Iglesias
Tècnic de Desenvolupament Turístic

Adreça
Soldevila, 18
25620 – Tremp
Comarca:
Pallars Jussà
Tel.
973653470 |
e-mail

web
http://pallarsjussa.net/

XARXES SOCIALS

Facebook: https://www.facebook.com/PallarsJussaTurisme
Twitter:https://twitter.com/ConsellJussa
Linkedin:
Skype:

Informació professional

Tipus d’agent:
Agent públic de suport
(Empresa pública)

Productes i serveis


Àmbits d’actuació

Àmbit territorial d’actuació:
Comarcal

Àmbit de suport
Formació, Promoció dels sectors, Equipaments per a empreses i emprenedors

Sector o sectors als que dóna suport:

Col·laboració

Interessos de col·laboració
- Participar activament en una taula de treball públic-privada
- Intercanviar idees, experiències i bones pràctiques amb altres professionals
- Oferir suport (assessorament, formació, etc.) a empreses i professionals
- Oferir productes i/o serveis conjunts amb altres empreses de SOMPirineu
- Participar conjuntament en accions de promoció (fires, press trips, etc.)

Mapa de situació