Novetats Camins

Un dels àmbits prioritaris de l’IDAPA són els camins i les activitats respectuoses que els utilitzen (senderisme, cicloturisme, etc.). L’IDAPA ha executat i executa diverses accions per al manteniment i la promoció dels camins, així com per donar suport a aquells sectors econòmics que en fan ús de manera respectuosa. També ofereix assessorament i suport a ens locals interessats en desplegar accions i projectes relacionats amb els camins.

Des del 2010, aquestes accions compten amb l’orientació i el seguiment de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran (fins al 2016 coneguda com a Taula de Senderisme). Aquest grup de treball integrat per agents públics i privats actua com a òrgan consultiu i participatiu de l’IDAPA en aquesta matèria. La Taula treballa per aconseguir que els camins es reconeguin com una infraestructura clau dels Pirineus amb valors patrimonials, identitaris i utilitaris.

Per a qualsevol consulta sobre l’àmbit dels camins escriviu a camins@sompirineu.cat.

NOTÍCIES DEL SECTOR

CONTINGUTS SECCIÓ

SUPORT A ENS LOCALS

L’IDAPA ofereix assessorament i suport a ens locals interessats en desplegar accions i projectes relacionats amb els camins:

  • Inventaris municipals de camins
  • Projectes de recuperació de camins tradicionals
  • Ordenances municipals
  • Ajuts a ens locals
  • Xarxes de camins
  • Resolució de conflictes amb la propietat de camins