Centre de recursos

Què és i què inclou el Centre de Recursos dels Camins?

El Centre de Recursos dels Camins recopila, centralitza i estructura tota la informació relacionada amb aquesta temàtica que ha anat generant la Taula de Camins i l’IDAPA. A més a més, inclou recursos sobre camins elaborats per altres institucions o entitats (estudis, normativa, projectes, manuals, etc.) que també es consideren d’interès per als agents públics i privats de l’Alt Pirineu i Aran.

A partir d’una estructura habitual de carpetes i subcarpetes, podreu anar cercant i localitzant els recursos que siguin del vostre interès. Per descarregar els arxius que us interessin poseu-hi el cursor a sobre i cliqueu el símbol “tic” que apareix a la dreta. També podeu previsualitzar els documents.