Taula de Camins

Què és la Taula de Camins?

És l’òrgan consultiu i participatiu de l’IDAPA en matèria de camins i de les activitats respectuoses que els utilitzen. La Taula genera discurs i actua de grup de pressió per tal que els camins es reconeguin com una infraestructura clau dels Pirineus amb valors patrimonials, identitaris i utilitaris i, fruit d’això, es destinin més recursos per al seu manteniment i promoció.

La Taula de Camins disposa d’un full de ruta aprovat el març de 2017 que marca les línies estratègiques i les accions de l’IDAPA i la Taula fins a finals del 2020. També disposa d’un tríptic informatiu.

Contacte Taula de Camins (Secretaria Tècnica): camins@sompirineu.cat | Telf. 973 355 552

Membres

La Taula de Camins està integrada per uns 40 agents públics i privats de l’Alt Pirineu i Aran. S’estructura en un nucli actiu (consulteu-ne els membres) i un nucli observador i, puntualment, en comissions temàtiques. La coordinació de la Taula va a càrrec d’una secretaria tècnica. El nucli actiu es reuneix un mínim de dos cops a l’any: una primera reunió al març per aprovar el Pla d’accions de l’any en curs, i una segona reunió al desembre per fer-ne balanç.

AGENTS PÚBLICS

 • Consells Comarcals
 • Ajuntaments amb projectes de senderisme
 • Espais naturals protegits
 • Organismes de promoció turística
 • Administracions i organismes regionals i nacionals
 • Centres de formació
 • Estacions d’esquí

AGENTS PRIVATS I DEL TERCER SECTOR

 • Empreses i guies d’activitats
 • Agències de viatge
 • Allotjaments
 • Empreses de transport
 • Experts i consultories
 • Entitats excursionistes, conservacionistes i de recuperació de camins

Objectius

Debatre i generar discurs sobre els camins i les activitats vinculades i elaborar documents de referència per als agents implicats.

Influir les diverses administracions implicades i l’opinió pública per tal d’aconseguir més recursos per als camins i més suport per a les activitats d’oci respectuoses.

Cercar consensos a escala regional (Alt Pirineu i Aran) en diversos aspectes que afecten els camins.

Orientar i oferir suport a l’IDAPA i a altres administracions en l’execució d’actuacions relacionades amb els camins.

Línies d’actuació

Els CAMINS com a infraestructura i patrimoni (inventaris, normativa, manteniment, recuperació).

El CAMINAR com a activitat quotidiana, saludable, sostenible i lligada a la identitat pirinenca.

El SENDERISME I EL GUIATGE com a sectors econòmics que ofereixen oportunitats per al desenvolupament.

El CICLOTURISME, el TURISME EQÜESTRE i les CURSES DE MUNTANYA com a activitats respectuoses amb l’entorn que valoritzen els camins.

Accions destacades de l’IDAPA

FITXES-RESUM DE LES ACCIONS. En aquesta carpeta hi ha una vintena de fitxes breus on s’expliquen les accions i projectes liderats per l’IDAPA en l’àmbit dels camins. La gran majoria han comptat amb l’orientació i el seguiment dels membres de la Taula de Camins. Tot seguit es llisten algunes de les més rellevants:

Decàleg per fer inventaris municipals (pdf). Orientacions per als ens locals que elaborin inventaris de camins de titularitat pública.

Manual per recuperar camins tradicionals (+info). Criteris rigorosos per executar projectes de recuperació de camins històrics.

Subvencions per adequar camins. Línia d’ajuts dirigida als consells comarcals per al manteniment de la xarxa de senders.

Mètode SENDIF (+info). Sistema de classificació i identificació visual de la dificultat dels itineraris a peu.

Promoció de festivals de senderisme (+info). Coordinació i comunicació conjunta d’aquests esdeveniments singulars.

Models de senyalització. Suport per definir nous senyals específics (112, convivència senderistes-ramaders, etc.).

Jornades de debat i formació (+info). En matèria d’inventaris, ordenances, SENDIF, professionalització dels guies, etc.