Què és la Taula de Camins?

És l’òrgan consultiu i participatiu de l’IDAPA en matèria de camins i de les activitats respectuoses que els utilitzen. La Taula genera discurs i actua de grup de pressió per tal que els camins es reconeguin com una infraestructura clau dels Pirineus amb valors patrimonials, identitaris i utilitaris i, fruit d’això, es destinin més recursos per al seu manteniment i promoció.

La Taula de Camins disposa d’un full de ruta aprovat el març de 2017 que marca les línies estratègiques i les accions de l’IDAPA i la Taula fins a finals del 2020. També disposa d’un tríptic informatiu.

Contacte Taula de Camins (Secretaria Tècnica): camins@sompirineu.cat | Telf. 973 355 552

Membres

La Taula de Camins està integrada per uns 40 agents públics i privats de l’Alt Pirineu i Aran. S’estructura en un nucli actiu (consulteu-ne els membres) i un nucli observador i, puntualment, en comissions temàtiques. La coordinació de la Taula va a càrrec d’una secretaria tècnica. El nucli actiu es reuneix un mínim de dos cops a l’any: una primera reunió al març per aprovar el Pla d’accions de l’any en curs, i una segona reunió al desembre per fer-ne balanç.

AGENTS PÚBLICS

 • Consells Comarcals
 • Ajuntaments amb projectes de senderisme
 • Espais naturals protegits
 • Organismes de promoció turística
 • Administracions i organismes regionals i nacionals
 • Centres de formació
 • Estacions d’esquí

AGENTS PRIVATS I DEL TERCER SECTOR

 • Empreses i guies d’activitats
 • Agències de viatge
 • Allotjaments
 • Empreses de transport
 • Experts i consultories
 • Entitats excursionistes, conservacionistes i de recuperació de camins

Objectius

Debatre i generar discurs sobre els camins i les activitats vinculades i elaborar documents de referència per als agents implicats.

Influir les diverses administracions implicades i l’opinió pública per tal d’aconseguir més recursos per als camins i més suport per a les activitats d’oci respectuoses.

Cercar consensos a escala regional (Alt Pirineu i Aran) en diversos aspectes que afecten els camins.

Orientar i oferir suport a l’IDAPA i a altres administracions en l’execució d’actuacions relacionades amb els camins.

Línies d’actuació

Els CAMINS com a infraestructura i patrimoni (inventaris, normativa, manteniment, recuperació).

El CAMINAR com a activitat quotidiana, saludable, sostenible i lligada a la identitat pirinenca.

El SENDERISME I EL GUIATGE com a sectors econòmics que ofereixen oportunitats per al desenvolupament.

El CICLOTURISME, el TURISME EQÜESTRE i les CURSES DE MUNTANYA com a activitats respectuoses amb l’entorn que valoritzen els camins.

Accions destacades de l’IDAPA

Selecció d’accions executades per l’IDAPA en els últims anys i que han comptat amb l’orientació i el seguiment dels membres de la Taula de Camins.

Decàleg per fer inventaris municipals (pdf). Orientacions per als ens locals que elaborin inventaris de camins de titularitat pública.

Manual per recuperar camins tradicionals (+info). Criteris rigorosos per executar projectes de recuperació de camins històrics.

Subvencions per adequar camins. Línia d’ajuts dirigida als consells comarcals per al manteniment de la xarxa de senders.

Mètode SENDIF (+info). Sistema de classificació i identificació visual de la dificultat dels itineraris a peu.

Promoció de festivals de senderisme (+info). Coordinació i comunicació conjunta d’aquests esdeveniments singulars.

Models de senyalització. Suport per definir nous senyals específics (112, convivència senderistes-ramaders, etc.).

Jornades de debat i formació (+info). En matèria d’inventaris, ordenances, SENDIF, professionalització dels guies, etc.