Taula de Camins

Què és la Taula de Camins?

És l’òrgan consultiu i participatiu de l’IDAPA en matèria de camins i de les activitats respectuoses que els utilitzen. La Taula genera discurs i actua de grup de pressió per tal que els camins es reconeguin com una infraestructura clau dels Pirineus amb valors patrimonials, identitaris i utilitaris i, fruit d’això, es destinin més recursos per al seu manteniment i promoció.

La Taula de Camins disposa d’un full de ruta aprovat el març de 2021 (l’Estratègia 2025), que estableix els àmbits d’actuació i les accions de l’IDAPA i de la Taula fins a finals del 2025 (i que renova l’Estratègia 2020, vigent fins a aquell any). També disposa d’un tríptic informatiu.

Contacte Taula de Camins (Secretaria Tècnica): camins@sompirineu.cat | Telf. 973 355 552

Membres

La Taula de Camins està integrada per uns 40 agents públics i privats de l’Alt Pirineu i Aran. S’estructura en un nucli actiu (consulteu-ne els membres) i un nucli observador i, puntualment, en comissions temàtiques. La coordinació de la Taula va a càrrec d’una secretaria tècnica.

AGENTS PÚBLICS

 • Ajuntaments amb projectes de senderisme
 • Consells Comarcals
 • Espais naturals protegits
 • Organismes de promoció turística
 • Administracions i organismes regionals i nacionals
 • Centres de formació
 • Estacions d’esquí de fons (senderisme hivernal)

AGENTS PRIVATS I DEL TERCER SECTOR

 • Guies, empreses de senderisme i agències de viatge
 • Empreses de transport
 • Iniciatives privades de valorització dels camins
 • Experts en camins i senderisme
 • Col·lectius de voluntariat i entitats excursionistes

Objectius

Debatre i generar discurs sobre els camins i les activitats vinculades i elaborar documents de referència per als agents implicats.

Influir les diverses administracions implicades i l’opinió pública per tal d’aconseguir més recursos per als camins i més suport per a les activitats d’oci respectuoses.

Cercar consensos a escala regional (Alt Pirineu i Aran) en diversos aspectes que afecten els camins.

Orientar i oferir suport a l’IDAPA i a altres administracions en l’execució d’actuacions relacionades amb els camins.

Àmbits d’actuació

 • Els camins, un patrimoni a conservar, ordenar i mantenir
 • Ús respectuós dels camins, amb una bona convivència entre usuaris
 • Mobilitat lenta, bona per a la salut i per al planeta
 • Cultura dels camins i el caminar
 • Camins, turisme i desenvolupament rural

Accions destacades de l’IDAPA

FITXES-RESUM DE LES ACCIONS. En aquesta carpeta hi ha una vintena de fitxes breus on s’expliquen les accions i projectes liderats per l’IDAPA en l’àmbit dels camins. La gran majoria han comptat amb l’orientació i el seguiment dels membres de la Taula de Camins. Tot seguit es llisten algunes de les més rellevants:

Decàleg per fer inventaris municipals (pdf). Orientacions per als ens locals que elaborin inventaris de camins de titularitat pública.

Manual per recuperar camins tradicionals (+info). Criteris rigorosos per executar projectes de recuperació de camins històrics.

Subvencions per promocionar camins. Línia d’ajuts dirigida als consells comarcals per a la difusió de la xarxa de senders.

Mètode SENDIF (+info). Sistema de classificació i identificació visual de la dificultat dels itineraris a peu.

Promoció de festivals de senderisme (+info). Coordinació i comunicació conjunta d’aquests esdeveniments singulars.

Models de senyalització. Suport per definir nous senyals específics (112, convivència senderistes-ramaders, etc.).

Jornades de debat i formació (+info). En matèria d’inventaris, ordenances, SENDIF, professionalització dels guies, etc.