De què han d’informar els informadors en termes de seguretat a muntanya?

El Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya (web) és una iniciativa alineada amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per impulsar la salut des de tots els àmbits de l’acció del Govern i la societat, és a dir “salut a totes les polítiques”.

En la nova edició del PINSAP es potencia la governança a diferents nivells (web). Així, durant el 2017 es van crear Consells Territorials de Salut Pública, un dels quals a l’Alt Pirineu i Aran. Dins d’aquest Consell Territorial es van crear tres Comissions Tècniques per abordar problemàtiques concretes, una de les quals sobre accidentabilitat en muntanya i seguretat viària. Aquesta Comissió Tècnica s’ha proposat elaborar una guia de recomanacions per anar a la muntanya, però amb un enfocament diferent a l’habitual.

Una guia amb un enfocament innovador
Avui en dia, si volem anar a la muntanya i fer-ho de manera segura i responsable, tenim al nostre abast abundant informació que podem trobar per mitjà de tot tipus de materials i instruments informatius. Tots aquests consells s’adrecen al públic final, és a dir, a aquelles persones (de col·lectius i perfils diversos) que visiten els Pirineus.

No obstant, els visitants també demanen consell o reben recomanacions dels diferents agents del territori que visiten: dels informadors de les oficines turístiques, dels guies turístics, dels hotelers on s’allotgen, dels conductors dels transports públics o dels botiguers on adquireixen productes abans de fer una excursió, entre d’altres. La informació que totes aquestes persones transmeten és clau per orientar i garantir una bona experiència a persones normalment poc coneixedores del medi muntanyenc.

Aquesta nova guia, enlloc de ser un nou material amb “normes finals per als visitants de la muntanya”, anirà dirigida als anomenats prescriptors per tal que informin i aconsellin de manera adequada als visitants amb els que entren en contacte. Amb aquest enfocament innovador es reforça la idea que la gent del territori és una peça clau per millorar la seguretat dels visitants i prevenir accidents, però també perquè els visitants puguin gaudir la muntanya amb plenitud i contribueixin a respectar-la en totes les seves dimensions (entorn, població local, etc.).

Un seminari per debatre continguts
Des de la coordinació de la Comissió d’accidentalitat en muntanya i seguretat viària, a càrrec de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), es va considerar oportú organitzar un seminari tècnic per debatre els continguts que hauria de tenir la futura guia de recomanacions.

El seminari va tenir lloc el passat 18 de maig a Sort, a l’Oficina Comarcal de Turisme del Pallars Sobirà (vegeu-ne el document previ de treball). Van assistir-hi 21 professionals de perfils i àmbits d’acció diversos però complementaris. Entre aquests hi havia membres de la Comissió Tècnica d’accidentalitat en muntanya i seguretat viària de l’Alt Pirineu i Aran (vinculada al PINSAP), membres de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran (vinculada a l’IDAPA) i altres experts i professionals sobre aquestes matèries.

El seminari va servir per consensuar diversos aspectes de l’enfocament de la guia (plantejament innovador, destinataris, tipologia de recomanacions) així com per recollir propostes de recomanacions relacionades amb la temàtica de seguretat i benestar. Totes aquestes aportacions serviran de base per elaborar la guia i es presentaran exposar durant la Jornada de presentació de resultats del PINSAP territorial, prevista per al proper 26 de juny a Barcelona.

Comparteix

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Telegram