Formulari de Productes/Serveis

pas_2

Formulari d’introducció de Productes/Serveis

En aquest Pas 2, heu d’anar introduint, un a un, informació bàsica sobre els productes o serveis que comercialitzeu com a empreses o professionals, o sobre els serveis de suport que oferiu com a agents de suport.
Cada agent podreu introduir fins a un màxim de 5 productes o serveis. Si teniu un ventall ampli, us recomaneu que seleccioneu aquells productes/serveis més representatius, o que els agrupeu en diferents tipologies.


CREAR UN NOU PRODUCTE/SERVEI VINCULAT A L'AGENT: Previous Page

Producte o servei: nom descriptiu


Podeu registrar un màxim de 5 productes o serveis per agent. Per a cada producte o servei indiqueu-ne el nom, una breu descripció i una imatge associada.

Breu descripció del producte o servei

(màxim 3 línies)

Imatge del producte o servei

(El format de la imatge ha de ser quadrat, d’uns 800x800 píxels))

Selector del tipus de producte o servei