SOM Senderisme

El senderisme són rutes a peu d’un dia o bé per etapes. En el segon cas, cada etapa va d’un allotjament a un altre (poden ser refugis de muntanya, cases de turisme rural, etc.) seguint una ruta senyalitzada (lineal o circular) que recorre una zona geogràfica singular. Aquests productes turístics es poden fer lliurement, o per mitjà d’una empresa que s’encarrega de reservar els allotjaments, proporcionar materials de suport (mapes, guies en paper, etc.), acompanyament i interpretació amb un guia professional, trasllat d’equipatge, etc. El senderisme es considera una activitat molt relacionada amb l’ecoturisme, sobretot quan la motivació principal és el coneixement de l’entorn natural i cultural més que no pas el repte esportiu.

Algunes rutes pirinenques ja estan molt consolidades, però és imprescindible aprofundir en la diversificació i especialització dels mercats de senderisme, i en el grau de professionalització del sector, enfortint les col·laboracions entre sector públic i privat, i millorant el treball en xarxa.

Aquest sector revela importants oportunitats de dinamització socioeconòmica de les comarques pirinenques i de generació de nous nínxols d’ocupació. El Pla Estratègic de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran elaborat l’any 2007 descriu les actuacions a portar a terme per tal d’aprofitar les oportunitats turístiques i econòmiques que genera el senderisme. L’any 2010 es va crear la Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran, una comissió de treball per avançar en el disseny de línies estratègiques d’aquest sector.