Objectius i resultats esperats

El Programa SOMPirineu · Suport a l’Ocupació a Muntanya s’executa durant l’any 2013 a les sis comarques de l’Alt Pirineu i Aran: Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell i Cerdanya. Es tracta d’un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu (FSE) d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012.

IMG_6125

Objectiu general

Donar suport a iniciatives i empreses de l’Alt Pirineu i Aran vinculades a cinc sectors econòmics (turisme rural, ecoturisme, senderisme, productes locals agroalimentaris i productes artesans de manufactura) per tal que reforcin la seva activitat econòmica, impulsin projectes conjunts i innovadors, i generin ocupació. Tots els aprenentatges i resultats del Programa es podran transferir a altres sectors econòmics.

Objectius específics

  • Crear una dinàmica contínua de treball conjunt entre professionals.
  • Contribuir a consolidar projectes empresarials existents i millorar-ne la competitivitat.
  • Generar noves propostes empresarials de qualitat, individualitzades i conjuntes.
  • Atendre necessitats específiques d’assessorament i formació.
  • Afavorir la promoció i comercialització conjunta dels productes i serveis.

Resultats esperats

D’acord amb les accions previstes, el Programa espera obtenir, a grans trets, els resultats següents:

  • Creació de projectes conjunts entre agents privats i públics.
  • Valoració tècnica d’entre 50 i 70 projectes o iniciatives empresarials, dels quals un terç (entre 15 i 25) rebran assessorament.
  • Formació de 50 persones i 50 empreses.
  • Generació d’oportunitats laborals a 10 professionals, ja sigui via projectes d’autoocupació o d’empresa.