Preguntes freqüents (FAQ)

ASPECTES GENERALS DEL PROGRAMA

Què pretén el Programa i a quins sectors econòmics va dirigit?

El Programa pretén donar suport a iniciatives i empreses de l’Alt Pirineu i Aran vinculades a cinc sectors econòmics (turisme ruralecoturismesenderismeproductes locals agroalimentaris i productes artesans de manufactura) per tal que reforcin la seva activitat econòmica, impulsin projectes conjunts i innovadors, i generin ocupació.

Quin tipus d’empreses i persones se’n poden beneficiar?

Professionals, empreses i entitats amb seu a l’Alt Pirineu i Aran, dels cinc sectors econòmics indicats (turisme rural, ecoturisme, senderisme, productes locals agroalimentaris i productes artesans de manufactura), que tinguin interès en portar endavant un nou projecte empresarial, una nova línia de negoci o consolidar la seva activitat empresarial. També persones a l’atur amb voluntat de treballar en els sectors esmentats.

Qui promou el Programa?

El Programa està liderat pel Consell Comarcal de la Cerdanya amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, i compta amb la implicació de la resta de consells comarcals de la regió (Alta RibagorçaPallars SobiràPallars Jussà i Alt Urgell) i del Conselh Generau d’Aran. Tot i que la iniciativa del Programa és pública, els destinataris són privats, i per tant el seu èxit dependrà de la voluntat i l’empenta del sector privat.

.

Amb quins recursos es finança?

Els recursos procedeixen principalment del Fons Social Europeu (FSE), a través d’una línia de subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya (del Departament d’Empresa i Ocupació) per a projectes innovadors i experimentals. Els consells comarcals, el Conselh Generau d’Aran i l’IDAPA també aporten una part de recursos.

Quines necessitats vol contribuir a resoldre el Programa?

Les que plantegin les pròpies empreses dels sectors implicats. A grans trets, serien: les dificultats per comercialitzar i promocionar productes i serveis, l’estancament i l’estacionalització d’alguns sectors, la baixa estructuració d’altres sectors, el baix grau de professionalització, la disgregació en petites i micro empreses i, en general, un grau de consolidació i competitivitat de les empreses que encara no han assolit nivells òptims.

Quines accions es duran a terme?

Tres tipus d’accions: 1) fomentar aliances i projectes compartits entre empreses i altres agents per fer més competitius els productes i serveis que ofereixen; 2) assessorar empreses i iniciatives prèviament seleccionades en diferents àmbits (legal, financer, creació de producte, màrqueting, distribució, TIC, etc.); 3) formar empresaris i persones a l’atur en aquells àmbits on s’identifiquin més necessitats.

Quina durada té prevista el Programa?

Totes les accions s’executaran al llarg del 2013, si bé els projectes conjunts que se’n derivin aspiren a mantenir-se en el temps.

Quins resultats s’esperen del Programa?

La creació de projectes conjunts entre agents privats i públics; la valoració tècnica d’entre 50 i 70 projectes o iniciatives empresarials, dels quals un terç (entre 15 i 25) rebran assessorament; la formació de 50 persones i 50 empreses; i la inserció de 10 persones, ja sigui via projectes d’autoocupació o d’empresa. Tots els aprenentatges i resultats del Programa es podran transferir a altres sectors econòmics

Aquest Programa té alguna relació amb el projecte Pireníssim?

Pireníssim és el nom d’una marca de productes de qualitat de l’Alt Pirineu i Aran, que es va crear l’any 2011 en el marc d’un projecte de promoció conjunta finançat amb fons europeus i liderat pel Conselh Generau d’Aran amb la participació de la resta de Consells Comarcals. Des de les institucions que promouen el Programa SOMPirineu, s’està valorant la possibilitat d’aprofitar la marca Pireníssim i la plataforma web associada per vincular-la a alguna de les accions del Programa.

.

EL PAPER DELS AGENTS PRIVATS

Com a empresa, per què em pot interessar participar en el Programa?

Perquè pot ajudar-te a resoldre alguna necessitat empresarial o a consolidar el teu negoci (a través d’un assessorament o una acció formativa), i perquè t’ofereix l’oportunitat d’entrar en contacte amb altres empreses i agents del teu sector i explorar vies de col·laboració.

Si sóc una persona a l’atur, també puc participar en el Programa?

Sí, pots participar en les accions de formació. Si vols posar en marxa alguna iniciativa empresarial, també et pots beneficiar dels assessoraments previstos.

El Programa ajuda a finançar les empreses?

No, el Programa no preveu atorgar finançament a les empreses que hi participin. Els beneficis són d’un altre tipus: contactes, assessorament, acompanyament, formació, etc.

El Programa pot finançar un assessorament o formació que ja hagi rebut anteriorment o que vulgui fer properament de forma pròpia?

No, el Programa no finança assessorament empresarial que de forma pròpia un professional vulgui contractar, ni tampoc ofereix beques per fer cursos externs al Programa. El que ofereix són recursos específics d’assessorament i formació per tal que els professionals interessats en puguin fer ús.

Si sóc una empresa o persona interessada en participar en el Programa, què he de fer per inscriure-m’hi?

Has de respondre un qüestionari en línia sobre els teus interessos i les necessitats de la teva iniciativa empresarial. Les respostes són confidencials i només s’utilitzaran per a les accions del Programa. Preferiblement, també hauries d’haver participar en alguna de les sessions de presentació del Programa.

Quins compromisos assumeixen les empreses i persones que hi participin?

Les empreses i persones es comprometen, en primer lloc, a respondre un qüestionari sobre les seves necessitats. A partir d’aquí, es comprometen a preparar-se i assistir a una reunió amb els responsables del Programa perquè valorin la seva iniciativa empresarial. Si resulten seleccionades, hauran de participar en les sessions d’assessorament que es determinin.

.

Què rebran a canvi les empreses implicades?

Contactes, assessorament, acompanyament, formació, etc. En definitiva, una oportunitat per ajudar a emprendre una nova iniciativa empresarial, o per consolidar-ne una d’existent.

Com se seleccionaran les empreses que es beneficiaran de les accions del Programa?

A partir d’una anàlisi de l’encaix entre les necessitats plantejades per les empreses (en un qüestionari i en una reunió), les accions previstes al Programa i els recursos disponibles.

Participar en aquest Programa és compatible amb rebre altres ajuts de l’Administració?

Sí, és compatible amb qualsevol altre ajut.

Com es mantindran informades les empreses implicades?

Per a comunicacions individualitzades, els responsables del Programa informaran les empreses per correu electrònic. La informació general sobre les accions del Programa (novetats, agenda de sessions, etc.) estarà disponible en aquest web.

On puc obtenir més informació sobre el Programa?

De manera presencial, a les seus dels consells comarcals de l’Alt Pirineu i Aran. A la xarxa, pots consultar les novetats que es publiquin en aquest web. També pots escriure a l’adreça info@sompirineu.cat.