La Xarxa SOMPirineu ha plantejat un Pla d’Acció per al període 2014-2015 basat en els següents eixos estratègics i propostes d’accions:

eixos

Eix 1: Xarxa SOMPirineu i Noves Aliances 

 • Taula público-privada SOMPirineu
 • Grups de Treball Sectorials
 • Grups de Treball per accions/projectes
 • Acords de col·laboració amb altres agents (administracions, universitats, fundacions, empreses, etc.)
 • Projectes transfronterers

Eix 2: Recursos Professionals

 • Nou portal web SOMPirineu
 • Recursos professionals sectorials (butlletins, agenda, estudis, etc.)
 • Directori d’Agents, Productes i Serveis
 • Formació presencial i online

Eix 3: Promoció

 • Jornades tècniques de promoció del Pirineu
 • Jornades de Portes Obertes del Pirineu
 • Portal i App Mòbil Pireníssim de Rutes i Recursos Turístics
 • Revista Pireníssim
 • Protocol comú per a assistència a fires