Agent: Espai TReS

Els projectes tècnics relacionats amb la conservació i la gestió del territori requereixen d'accions comunicatives diverses per fer-los arribar a la societat. Per això, analitzem els projectes, proposem instruments i accions de comunicació i els portem a la pràctica. També elaborem plans de comunicació per a institucions, empreses i entitats.