Agent: ELEMENTS. Muntanyes d’Idees

· Per institucions públiques i privades: iniciatives d’ecoturisme en espais naturals; xarxes de cooperació público-privades.
· Iniciatives de suport a l’emprenedoria basades en la innovació i l’economia verda.
· Inclusió de la dimensió ambiental i de sostenibilitat en projectes empresarials, i de dinamització territorial.