Agent: ELEMENTS. Muntanyes d’Idees

· Gestió integrada i participativa de projectes multiagent (àmbit local, regional i internacional) en la gestió del medi natural (turisme sostenible i ecoturisme; optimització d’equipaments, etc.)
· Projectes territorials de dinamització turística en àrees rurals i de muntanya.
· Establiment i dinamització de xarxes d’agents públics i privats: processos de participació; grups de treball; plans d’acció, etc.
· Aliances per a la a promoció de destinacions turístiques responsables.