Agent: Casa Leonardo

El ruc català és un animal interessant per a la pràctica de senderisme, ja que té un ritme que permet apreciar millor el paisatge i el contacte amb les poblacions locals. El ruc facilita a les famílies amb nens fer senderisme al mateix temps que es contribueix a la defensa d’un animal en risc d’extinció i al manteniment dels camins.