Agent: ELEMENTS. Muntanyes d’Idees

· Dinamització de tallers participatius (workshops d’intercanvi professional; definició de plans d’acció; grups de treball, etc.)
· Preparació i coordinació de programes formatius a mida presencials i online:
o Ecoemprenedoria
o Gestió de projectes empresarials
o Ecoturisme i Turisme responsable
o Creació i gestió de xarxes público-privades