Agent: Piritrek

Activitats que combinen la caminada amb un estudi més profund del que ens rodeja durant la excursió. Activitats senzilles per a tota la família, on aprendrem i entendrem més la natura.