Agent: Guies Vall Fosca

Guies Vall Fosca ha dissenyat un programa incorporant itineraris d’intensitat variable. A la Vall Fosca tenim un escenari de gran bellesa amb circuïts a gran alçada i fons de vall.