Grup de treball TRAPA

trapa

El TRAPA és un grup de treball per al turisme rural de l’Alt Pirineu i Aran integrat per dues escoles agràries del Pirineu, cinc associacions comarcals de turisme rural, sis tècnics/ques dels consells comarcals, 1 museu i l’IDAPA (Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran), que exerceix de secretaria i coordinació.

El TRAPA es reuneix amb una periodicitat bimensual. Des d’aquí podreu consultar les actes de les reunions i així conèixer els avenços d’aquest sector.