SOM Artesania

El sector de l’artesania (i més concretament, de productes artesans de manufactura) compta a l’Alt Pirineu i Aran amb mig centenar de professionals i iniciatives. Aquests treballen amb materials diversos, generalment vinculats amb el territori. Així, podem trobar artesans de la fusta, la forja, la llana i el feltre, els vitralls, el teixit, la cistelleria, la ceràmica, i un llarg etcètera d’oficis, alguns dels quals representen l’herència de tradicions que no tenen assegurada la continuïtat.

Tot i que per a molts professionals l’artesania és la seva activitat principal, moltes iniciatives tenen dificultats serioses per rendibilitzar l’activitat i emergir de l’economia informal, degut sobretot a les dificultats de comercialització i l’escàs marge de benefici. Es tracta d’un sector que necessita un fort impuls per a la seva professionalització i per millorar l’estructura productiva, de comercialització, promoció i distribució.