Què és SOMPirineu?

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) és un organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat de Catalunya, creat mitjançant la Llei 28/2002. La seva missió és impulsar el desenvolupament socioeconòmic integral de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Aran i la de contribuir al desplegament de les polítiques de planificació territorial de la Generalitat de Catalunya.

Una de les funcions de l’IDAPA és impulsar sectors productius “d’alt valor afegit” o qualitativament importants per al territori de l’Alt Pirineu i Aran. I per fer-ho elabora i difon estudis i informes d’interès sobre l’Alt Pirineu i Aran; organitza jornades, cursos, conferències i exposicions; dóna suport als col·lectius de tècnics de diversos àmbits sectorials i facilita la comunicació i la cooperació entre els tècnics de tot el territori de l’Alt Pirineu i Aran; i afavoreix el treball conjunt entre els sectors públic i privat.

SOMPirineu és un portal informatiu i de recursos per a professionals de diversos sectors econòmics o temàtics que l’IDAPA impulsa i als quals dona suport.

Sectors