Adherits

Durant la fase de disseny i preparació del Programa, les institucions i empreses següents van donar-hi el seu suport. Totes elles es consideren organitzacions adherides al Programa.