La Taula de Camins aprova un nou full de ruta fins al 2025

La Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran es va reunir telemàticament el passat 1 de març per aprovar l’Estratègia 2025 i per validar un nou model de governança més participatiu. També es van anunciar nous ajuts per als camins.

El passat 1 de març va tenir lloc la 1a sessió plenària de 2022 de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, l’òrgan consultiu de l’IDAPA en aquest àmbit. La reunió, amb format telemàtic, va comptar amb la presència de 27 membres.

L’ESTRATÈGIA 2025, EL NOU FULL DE RUTA
La sessió va servir per presentar i aprovar l’Estratègia 2025 de la Taula de Camins, un full de ruta que es va elaborar durant l’any 2021 de manera participada i que servirà per renovar i actualitzar l’Estratègia 2020, vigent fins ara. Les accions executades en el marc de l’Estratègia 2020 (i d’anys anteriors) s’han resumit en un seguit de fitxes breus.

La nova estratègia manté la missió i els objectius que tenia fins ara la Taula, però renova i reorganitza els àmbits temàtics d’acció, que passen a ser cinc:

  1. Els camins, un patrimoni a conservar, ordenar i mantenir
  2. Ús respectuós dels camins, amb una bona convivència entre usuaris
  3. Mobilitat lenta, bona per a la salut i per al planeta
  4. Cultura dels camins i el caminar
  5. Camins, turisme i desenvolupament rural

Per a cadascun d’aquests cinc eixos d’acció, l’Estratègia 2025 identifica uns reptes emergents o pendents que cal abordar, i planteja un seguit d’accions a executar durant els pròxims quatre anys.

Des d’una perspectiva més operativa, el nou full de ruta també proposa millores i accions en la composició de la Taula (que caldria ampliar amb nous membres d’altres àmbits), el funcionament intern (per augmentar el dinamisme dels membres), la capacitat d’influència (per esdevenir un lobby real) i la comunicació i visibilitat (per ser més coneguts i reconeguts).

NOU MODEL DE GOVERNANÇA
Precisament, i amb l’objectiu d’augmentar el dinamisme d’aquest grup de treball, Pere Porta, director de l’IDAPA, va presentar durant la sessió el nou model de governança de la Taula de Camins, que manté un nucli actiu (plenari) i un nucli observador, i afegeix un 3r nivell d’implicació, que s’anomenarà Comitè tècnic de seguiment (CTS-TC).

Aquest comitè, integrat per representants temàtics de la Taula de Camins (1 expert/a per cadascun dels 5 àmbits de l’Estratègia 2025), tindrà funcions de seguiment de projectes i accions. S’ha obert un termini per rebre sol·licituds de les persones de la Taula interessades en esdevenir representants temàtics i membres del CTS-TC.

ANUNCI DE NOUS AJUTS PER ALS CAMINS
En la 3a part de la sessió, Agustí A. Andrés, tècnic de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral (DGPML), va fer un repàs històric de les línies d’ajuts relacionades amb la xarxa de camins rodats i la nova situació de cara al 2022, que preveu augmentar de pressupost els ajuts existents (per a actuacions de millora de la xarxa veïnal i rural de camins i per a neteja de neu de les vies de titularitat municipal), així com crear dues noves línies d’ajuts per a:

  • Manteniment de senders (redacció de bases a enllestir durant març 2022, i convocatòria durant el setembre 2022). Els beneficiaris serien, en principi, els consells comarcals i el Conselh d’Aran.
  • Elaboració d’inventaris de camins i potser també ordenances municipals (redacció de bases durant el 2022 i convocatòria al llarg de 2023). Els beneficiaris serien, en principi, els ajuntaments.

Agustí A. Andrés va explicar les previsions inicials d’aquestes dues noves línies d’ajuts, si bé la 1a està molt més avançada que la 2a. Així mateix, es va acordar organitzar una sessió monogràfica de la Taula de Camins en les properes 3-4 setmanes per informar de les novetats i resoldre dubtes sobre les noves línies d’ajuts.

Jesús Fierro, director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, va intervenir al final d’aquest bloc per agrair la tasca de la Taula de Camins i per recalcar la importància del manteniment dels camins un cop recuperats.

Manel Martínez, tècnic de la Diputació de Lleida, va tancar la sessió presentant les novetats del projecte “Camins tradicionals dels Pirineus” (web).

Comparteix

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Telegram