La Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran aprova el seu pla d’accions 2022-2023

El passat 13 de juliol va reunir-se, novament, la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran. Amb l’assistència de 16 membres, la sessió va servir per exposar, enriquir i validar el Pla d’accions 2022-2023.

La Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran ja disposa de Pla d’accions 2022-2023. Aquest programa, que serveix per desplegar l’Estratègia 2025 de la Taula aprovada el passat mes de març, es va exposar, enriquir i validar durant una sessió plenària de la Taula celebrada el passat 13 de juliol.

Aquest Pla d’accions es tracta d’un full de ruta executiu per planificar i fer seguiment de les accions que l’IDAPA executa en matèria de camins amb el suport dels membres de la Taula. Val a dir que no té caràcter vinculant, si bé IDAPA, d’acord amb els recursos disponibles, procura executar el màxim d’accions possibles. Tampoc és un pla rígid, en el sentit que permet incorporar noves accions en funció de les oportunitats que vagin sorgint.

Resum de les accions proposades
Les accions proposades s’estructuren en els 5 àmbits d’actuació definits per l’Estratègia 2025:

  1. Els camins, un patrimoni a conservar, ordenar i mantenir
  2. Ús respectuós dels camins, amb una bona convivència entre usuaris
  3. Mobilitat lenta, bona per a la salut i per al planeta
  4. Cultura dels camins i el caminar
  5. Camins, turisme i desenvolupament rural

En l’àmbit 1, les accions busquen aconseguir el convenciment i la implicació dels ajuntaments en l’inventariat i posterior ordenació i gestió dels camins, atès que són un agent clau.

En l’àmbit 2, es vol elaborar una diagnosi que derivi en una proposta de mesures i solucions per afrontar les problemàtiques associades a certs usos que malmeten els camins (bicicletes i les diverses variants, certes pràctiques ramaderes, etc.).

En l’àmbit 3, es volen promoure accions per difondre la necessitat i el potencial de la mobilitat lenta als territoris de muntanya, seguir promovent activitats saludables de contacte amb la natura i visibilitzar els reptes pendents en matèria d’accessibilitat al medi natural.

En l’àmbit 4 se seguirà promovent el projecte “Històries i Camins” amb les itineràncies de l’exposició (i les activitats de dinamització associades), però també amb altres iniciatives derivades com un projecte pedagògic amb centres educatius pirinencs i una obra de teatre. També hi ha la intenció d’impulsar una revista digital/paper especialitzada en recerca en camins.

En l’àmbit 5, es mantindrà la promoció conjunta dels Festivals de Senderisme dels Pirineus, però amb nous enfocaments (mobilitat sostenible, més activitats accessibles, etc.) i seguirà fomentant el paper dels guies i l’enorme valor afegit que aporten.

Els membres de la Taula van valorar molt positivament la proposta de Pla d’accions 2022-23 i van suggerir algunes millores.

Novetat comunicativa
D’altra banda, durant la sessió es va anunciar la creació d’un nou perfil a Instagram de SENdÈRIA, la marca que utilitza la Taula de Camins a les xarxes socials. Aquesta acció de comunicació, prevista a l’Estratègia 2025, pretén arribar a un públic més generalista. En pocs dies, aquest perfil ja disposa de 250 seguidors.

Com és habitual, la sessió també va servir per debatre altres qüestions de dinàmica interna i per compartir informacions diverses.

Comparteix

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Telegram