Realitzat el 2n seminari tècnic de debat sobre el grau de dificultat dels itineraris senderistes

[23/07/2015]

La Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran poleix en un segon seminari el mètode comú per determinar la dificultat dels itineraris senderistes

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), a través de la Secretaria Tècnica de la Taula de Senderisme, va organitzar a Sort el passat 23 de març de 2015 un seminari tècnic per iniciar un procés destinat a establir les bases d’una metodologia que, a partir d’uns principis homogenis, permeti classificar la dificultat dels itineraris pirinencs. En aquell 1r seminari van participar-hi una vintena de tècnics implicats en la definició, recuperació, manteniment i promoció d’itineraris senderistes, que varen realitzar tot un seguit d’aportacions a partir d’una proposta preliminar de metodologia.

A partir dels suggeriments efectuats durant el 1r seminari, la Secretaria Tècnica va replantejar alguns aspectes de la metodologia per intentar que fos el màxim d’útil possible. Així mateix, va iniciar la redacció d’una futura guia amb els criteris per determinar el grau de dificultat dels itineraris aptes per a senderisme. Arribats a aquest punt, es va considerar necessari dur a terme un segon seminari amb els mateixos tècnics convocats al primer.

El 2n seminari tècnic, celebrat també a Sort el passat 30 de juny, tenia per objectiu presentar la maqueta i els continguts preliminars de la guia de criteris per determinar el grau de dificultat dels itineraris, debatre i acordar alguns aspectes pendents i plantejar accions de futur per difondre la guia i incentivar-ne l’ús per part de tècnics de turisme i senderisme de l’Alt Pirineu i Aran.Al 2n seminari van participar-hi una desena de tècnics.

Entre els principals avenços metodològics presentats en aquest 2n seminari, destaca la d’informar separadament dels dos tipus de dificultats: l’associada a l’esforç físic (dificultat física)i l’associada a les condicions dels camins (dificultat tècnica). La primera constarà de cinc categories i es calcularà a partir d’un aplicatiu web; la segona informarà, sense establir cap gradació, d’aquelles situacions de dificultat tècnica més habitual que poden trobar-se al llarg de qualsevol recorregut per l’Alt Pirineu i Aran.

Els participants van realitzar aportacions de gran interès en diversos àmbits: 1) van suggerir polir el mètode de càlcul de la dificultat física perquè pogués donar resposta a més situacions a part de les inicialment previstes (itineraris d’anada i tornada); 2) van matisar les casuístiques de dificultat tècnica proposades i en van afegir alguna de no prevista; i 3) van enriquir el redactat inicial d’uns consells complementaris de caire pràctic que també contribueixen a reduir les dificultats que poden aparèixer durant la pràctica del senderisme. Totes aquestes aportacions es tindran ben presents a l’hora d’enllestir la guia de criteris per determinar el grau de dificultat dels itineraris que està elaborant la Secretaria Tècnica.

Durant la segona part del debat, els participants van plantejar propostes diverses per difondre la metodologia i fomentar-ne l’ús per part d’informadors turístics i tècnics de senderisme.

Com a aportació final, els participants van destacar la importància i la qualitat metodològica del procés seguit fins al moment, així com la rellevància de l’objectiu final que no és altre que unificar procediments i informacions en l’àmbit del senderisme pirinenc. En aquest sentit, es va instar la Secretaria Tècnica a enllestir la metodologia i la guia de criteris durant el darrer trimestre de l’any, i a assumir el lideratge i la coordinació necessaris per tal de fomentar-ne l’aplicació.

Comparteix

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Telegram